Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

 

Site-ul este deținut și administrat de SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA cu sediul în  Timisoara, strada Hector, nr.1,Jud. Timis. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.


Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.


Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare - orice operatțiune sau set de operatțiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau faără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Operator SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici

Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Principii

Politica de confidențialitate a SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA, se întemeiază pe următoarele principii:

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
  2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
  3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
  4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
  5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
  6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Informațiile colectate si durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:

  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fisierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.

Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

Politica cookies

Pentru detalii privind politica noastră de cookie-uri, accesează linkul: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/politica-cookie