Farmacia nr. 2

Adresa:

Farmacia nr. 2 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - Str. Mărășești, nr. 5 , Timișoara, cod 300086
Farmacia nr. 2 – Punct de lucru 16 Decembrie 1989  - Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 27, Timișoara,
 

Contact:

Telefon: 0256/203332 (fix+fax), mobil: 0784-841-892

E-mail: f3smtm@gmail.com

Farmacist sef

Florea Camelia Simona - Farmacist primar

E-mail: f3smtm@gmail.com

Personal:

Structura, dotari:

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Farmacia Nr.2 de circuit inchis, este unitatea sanitara- sectie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, care asigura asistenta cu medicamente si materiale sanitare bolnavilor spitalizati pe:
 • Sectia Clinica de Cardiologie – ASCAR (50 paturi ,din care Compartiment Terapie Intensiva Coronarieni- 7 paturi )
 • Sectia Clinica de Medicina Muncii (20 paturi,din care pentru radiopatologie clinica – 10 paturi)
 • Sectia Clinica de Chirurgie Buco-Maxilo-Faciala (50 paturi)
 • Sectia Clinica de Chirurgie Orala si Maxilo-Faciala(40 paturi,din care pentru copii - 2 paturi)
 • Sectia Clinica de O.R.L. (55 paturi din care Compartiment Implant Cohlear- 2 paturi,Compartiment ORL Copii – 3 paturi)
 • Sectia Clinica de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie( 60 paturi,din care Compartiment Clinic Reumatologie -10 paturi)
 • Sectia Clinica de Oncologie Medicala (60 paturi)
 • Sectia Clinica de Dermato-Venerologie (50 paturi)
 • Sectia Clinica de Oftalmologie (45 paturi)
 • Sectia Clinica de Radioterapie (70 paturi)
 • Compartiment Geriatrie si Gerontologie(7paturi)
 • Ambulatorul de Specialitate al Spitalului 
Farmacia are ca obiectiv de activitate prepararea, conservarea si eliberarea medicamentelor de orice natura si sub orice forma in conformitate cu prevederile Farmacopeei Romane in vigoare si cu standardele interne si internationale.

PERSONALUL FARMACIEI:

 • farmacistul șef- farmacist primar
 • asistenți principali de farmacie
 • 1 operator calculator
 • 1 ingrijitor
 • Studenți, elevi, rezidenti aflați în stagiul de practică

DOTAREA FARMACIEI:

Farmacia dispune de mobilier adecvat activității de farmacie în concordanță cu destinația fiecărei încăperi. În oficină și receptură există dulapuri confecționate din lemn, păstrând tradiția profesiei. Receptura prezintă masa de receptură adecvată preparării prescripțiilor medicale. Farmacia mai dispune:
 • de dulap pentru păstrarea produselor toxice și psihotrope;
 • mobilier specific păstrării documentelor, dulapuri închise pentru păstrarea ținutei de stradă și echipamentelor de protecție
 • aparat pentru distilat apa, frigidere pentru păstrarea produselor citostatice și a altor medicamente care necesită conservarea lor la temperaturi de 2-8 grade Celsius , recipiente pentru măsurat volume, balanța de receptură, cântare și balanțe pentru cântăriri mai mari de 5kg, densimetru, alcoolmetru, presă pentru supozitoare și ovule
 • recipiente din sticlă și porțelan necesare stocării materiilor prime; veselă, ustensile și materiale necesare preparării formulelor magistrale și oficinale
 • Aparatură pentru efectuarea operațiunilor la cald
 • Sistem pentru asigurarea temperaturii și umidității necesare conservării corecte a medicamentelor conform specificației producătorului, dispozitive și aparatură de monitorizare a condițiilor de temperatură și umiditate relativă
 • Rafturi metalice cu blaturi din materiale lavabile, paleți
 • Farmacia deține literatură de specialitate care asigură informarea personalului farmaceutic în legatură cu orice aspect legat de acțiunea și administrarea medicamentului, Farmacopeea română în vigoare, Nomenclatorul de Medicamente și Produse Biologice de uz uman în vigoare, Legislația sanitară.
 • Documente care atestă proveniența și calitatea medicamentelor și substanțelor farmaceutice, precum și a celorlalte produse pe care le deține.
 • Documente de evidență a formulelor magistrale și oficinale ; documente care să ateste în conformitate cu reglementările în vigoare, evidența medicamentelor stupefiante și psihotrope
ORARUL FARMACIEI:

Luni – Vineri : 07.00 – 15.00

Sambată, Duminică și Sărbători legale : ÎNCHIS

FARMACIA 2- PUNCT DE LUCRU 16 DECEMBRIE 1989

Contact

Telefon/fax: 0256491658
Email: farmacia.odobescu@gmail.com

Farmacist șef

Farm  Otoiu Roxana - Farmacist sp.
Email: farmacia.odobescu@gmail.com

Farmacia nr. 2 prezinta un punct de lucru situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.22-24 Timisoara, unde se efectueaza eliberarea condicilor de medicamente si materiala sanitare de pe sectiile:
 • Sectia Clinica Obstetrica-ginecologie I (40 paturi din care Compartiment Obstetrica Patologica 4 paturi)
 • Sectia Clinica Obstetrica Ginecologie II ( 40 paturi din care Comp.Medicina materno-fetala 4 paturi si Comp.Fertilizare in vitro 4 paturi)
 • Sectia Clinica Obstetrica Ginecologie III ( 40 paturi din care Comp.Gineco-oncologie-4 paturi)
 • Sectia Clinica Obstetrica ginecologie IV( 40 paturi )
 • Sectia Clinica Neonatologie (70 paturi din care Comp.prematuri 17 paturi si Comp.Terapie intensiva 15paturi) Sectia Clinica ATI II (16 paturi )

Structura, dotari:

Personalul punctului de lucru este format din :

 • 1  farmacist coordonator (farmacist specialist)
 • 5 asistenti de farmacie (din care 4 asistenti pricipali si 1 asistent de farmacie)
 • 1 ingrijitor prin colaborare
 • studenti si elevi aflati in stagiul de practica

Spatiul este dotat cu dulapuri de lemn pastrand traditia profesiei , mese de laborator, aparat de aer conditionat, calculatoare, frigidere, vesela si ustensile de laborator.

Periodic se asigura instruirea personalului farmaciei si al punctului de lucru la locul de munca privind securitatea si sanatatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor , precum si instruirea profesionala obligatorie prin cursuri de specializare.
 

Galerie foto

    

 

    

 

Înapoi