Serviciul Anatomie Patologica

Adresa:

Clinicile Noi - Timişoara, Str. Gh. Dima, nr. 5 - lângă Parcul Botanic şi Piaţa Mărăşti. 

Acces: Linii troleibuz 11, 13, 14

Contact:

Telefon: 0256-433106 (fix/fax),
0784-833-458
Pentru orice fel de întrebări ne puteți găsi la adresa de email smtm.anatomiepatologică@gmail.com.

Sef sectie:

Conf. Dr. Baderca Flavia - Medic primar

Specialitati: Anatomie patologica

Personal:

Program:

SAP SCMUT oferă servicii de calitate zilnic, între 8.00 și 14.00.

Zilnic (de luni până vineri), între 8.00-14.00 se preiau piese.

Zilnic (de luni până vineri), între 12.00-14.00 se eliberează rezultate, lame, blocuri.

În zilele de weekend și de sărbători legale, SAP SCMUT asigură chemare de la domiciliu pentru compartimentul de prosectură, în așa fel încât să răspundem prompt cerințelor pacienților noștri.


Tarif spitalizare:

Anatomia patologică furnizează servicii pentru pacienții internați în secțiile SCMUT, atât în regim de internare continuă, cât și de internare de zi. De asemenea, începând cu anul 1999, anatomia patologică a SCMUT a realizat un contract cu CJAST, furnizând servicii de citologie și histopatologie în regim de ambulator. De asemenea, supra-specializările medicilor angajați în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică au crescut adresabilitatea pacienților către SAP SCMUT, acesta efectuând servicii de histopatologie, citologie și prosectură contra-cost, pentru pacienți, persoane fizice și juridice. Toate serviciile asigurate în sistem spitalicesc sau ambulator, pot fi achiziționate și în sistem cu plată, la următoarele prețuri:
 
Nr.crt. Examene histopatologice Tarif / lei
1. Examen histopatologic procedura completa hematocilina-eozina 60 lei / bloc
2. Teste imunohistochimice 50 lei / anticorp
3. Efectuare bloc parafina fara diagnostic 35 lei / bloc
4. Lama consult 25 lei/ lama
5. Coloratie histochimica 35 lei/ lama
6. Examen extemporaneu la gheata 100 lei/ bloc
Nr.crt Examene citologice Tarif / lei
1. Examen citologic - coloratie Papanicolaou 40 lei/ frotiu
  Colorare frotiu papanicolau fara diagnostic 10 lei/ lama
Nr.crt Servicii de prosectura Tarif / lei
1. Autopsie la cerere 1000 lei/ autopsie

 

Structura, dotari:

  • COMPARTIMENT PROSECTURĂ
  • COMPARTIMENT CITOLOGIE
  • COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE ȘI IMUNOHISTOCHIMIE

1. Masă de punere în lucru a pieselor cu filtre pentru vapori de formol și colectare separată a deșeurilor biologice

2. Aparat de procesare automată a țesuturilor

3. Stație de includere a țesuturilor la parafină, alcătuită din distribuitor de parafină și placătermică

4. Microtoame de parafină, criomicrotom

5. Cuptor cu microunde pentru tratamente termice

6. Balanță analitică

7. Truse de colorare histochimică

8. Truse de colorare imunohistochimică

9. Calculator pentru bază de date și imagini microscopice

10. Microscoape optice (Nikon, Leica) – cu lumină optică, lumină polarizată și imunofluorescență pentru diagnostic, cercetare sau în scop didactic (microscop multi-head)

11. Sistem de captare a imaginii microscopice Leica

12. Mese de necropsie cu înâlțime reglabilă și sisteme de captare a vaporilor și lichidelor

13. Cameră frigorifică pentru decedați

14. Oală sub presiune

15. Frigider

16. Centrifuga C60

ISTORIC

Spitalul Clinic Municipal de Urgență a fost înființat la data de 01 iulie 1973 prin Decizia nr. 257/30.06.1973 a Consilului Popular al Județului Timiș și a funcționat sub denumirea de Spitalul Clinic nr. 2 Timișoara, asigurând prin serviciul de Anatomie Patologică proceduri de diagnostic histopatologic, citologic și de prosectură de înaltă calitate medicală sub conducerea Dnei Dr. Minerva Safta. Incepând cu 01 martie 1991, Spitalul Clinic nr. 2 Timișoara va primi numele Spitalul Clinic Municipal Timișoara, conform dispozitiei nr. 51/22.02.1991 a Direcției Sanitare Timiș și va asigura activitatea de Anatomie Patologică, dar și bazele de pregătire pentru medicii din specialitate, doctoranzi și  rezidenți, sub îndrumarea Dnei Prof. Dr. Elena Lazăr. Conform Ordinului M.S. nr.731/14.06.2004 se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Clinic Municipal Timișoara în Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Pentru practica anatomo-clinică și histopatologică, urmează o perioadă de organizare, dezvoltare și modernizare a secției, prin colaborări cu servicii de specialitate din țară și din străinătate (Elveția, Franța), stagii de pregătire și schimb de experiență în domeniu pentru medicii angajați ai secției. Din octombrie 2011, conducerea serviciului de Anatomie Patologică a fost preluată de Dna Conf. Dr. Flavia Baderca. Sub coordonarea dumneaei, activitatea serviciului se diversifică prin aplicarea unor noi metode histochimice, imunohistochimice și de citodiagnostic, concomitent cu modernizarea aparaturii din dotare și a organizării interioare a serviciului.

Au fost achiziționate aparate de includere și procesare automată a țesuturilor, microtoame de parafină, criomicrotom, termostate, microscoape (Nikon, Leica), computere.

În Serviciul de Anatomie Patologică sunt efectuate lunar aproximativ 12 necropsii, 90 de îmbălsămări, 2700 de biopsii, 300 de reacții imunohistochimice, 50 de examene extemporanee și 120  de examene citologice.

Oferind posibilități deosebite de aprofundare a cazuisticii histopatologice în diverse domenii de specialitate (chirurgie oncologică, chirurgie generală și toracică, chirurgie orală și maxilo-facială, ORL, dermatologie, ginecologie, endocrinologie, hemato-oncologie,  urologie), în serviciul de Anatomie Patologică se desfășoară pregătirea de înaltă calitate a medicilor rezidenți în specialitate. Medicii rezidenți (în medie 6 rezidenți din anii I-IV în specialitatea de Anatomie Patologică) participă la toate activitățile secției, de la orientarea macroscopică a pieselor, necropsii, la elaborarea diagnosticului macro- și microscopic și la activitatea  de cercetare științifică.

PATOLOGIE INVESTIGATĂ

Prin supra-specilizările obținute de către medicii angajați datorită participării la multiple cursuri de perfecționare pe diverse domenii, SAP SCMUT oferă servicii de calitate în:

1.      Patologia glandei mamare - Dr. Simona Rașici, Dr. Raluca Cloşca

2.      Patologia ginecologică – Dr. Simona Rașici, Dr. Raluca Cloşca

3.      Patologie gastrointestinală, ficat, pancreas – Dr. Claudia Păuna

4.      Dermatopatologie – Conf. Dr. Flavia Baderca

5.      Patologie cap și gât (ORL) - Conf. Dr. Flavia Baderca, Șef lucrări dr. Liliana Vasile, Șef lucrări dr. Alexandra Faur

6.      Patologie pulmonară – Dr. Glăja Romanița, Conf. Dr. Flavia Baderca

7.      Patologie țesuturi moi - Șef lucrări dr. Liliana Vasile, Dr. Glăja Romanița,

8.      Patologie maxilo-facială - Șef lucrări dr. Liliana Vasile, Șef lucrări dr. Alexandra Faur

9.      Patologie genito-urinară - Conf. Dr. Flavia Baderca

10.    Patologie oftalmologică - Conf. Dr. Flavia Baderca

11.     Patologia tiroidei - Șef lucrări dr. Alexandra Faur

12.     Hematopatologie – Șef lucrări dr. Liliana Vasile

13.     Patologie osteo-articulară - Șef lucrări dr. Liliana Vasile

Metode de investigație:

  • examene macro- și microscopice ale pieselor de rezecție chirurgicală, biopsii
  • examene citologice
  • investigații histochimice, imunohistochimice, fluorescență
  • examene extemporanee
  • necropsii

DOMENII DE EXCELENȚĂ

Din dorința de a oferi pacienților un diagnostic corect, cu corelații anatomo-clinice, SAP SCMUT este singurul centru de anatomie patologică din Timișoara în care diagnosticul histopatologic se stabilește în orelație directă cu datele clinice prin vizita săptămânală a colegilor clinicieni în serviciul nostru, în cadrul ședințelor anatomo-clinice (chirurgie generală, chirurgie oncologică, chirurgie toracică, dermatologie, ORL, chirurgie maxilo-facială).

De asemenea, SAP SCMUT este singurul centru de anatomie patologică din Timișoara care oferă posibilitatea stabilirii, intraoperator, a interesării marginilor de rezecţie prin tehnica de chirurgie Mohs.

Mai mult, SAP SCMUT este singurul centru de anatomie patologică din Timișoara care realizează teste de imunofluorescență, importante în diagnosticul diferențial al patologiei buloase dermatologice.

Citodiagnosticul, realizat cu ajutorul colorației Papanicolaou sau APT Drăgan, este o metodă de screening și diagnostic de un real folos în stabilirea conduitei terapeutice. Folosirea acestei metode de diagnostic în cadrul SAP SCMUT a reprezentat pionieratul în domeniu în Timișoara și în țară, serviciul nostru fiind primul din Timișoara care a realizat diagnosticul citologic al aspiratelor și amprentelor pulmonare și ganglionare, muncă finalizată prin scrierea a numeroase lucrări de doctorat (atât ale anatomopatologilor, dar și ale clinicienilor), lucrări de licență, prezentări la congrese internaționale și naționale, lucrări în extenso și în rezumat în reviste de renume internațional și chiar brevete de invenție.

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Medicii din SAP participă anual la majoritatea  conferințelor și simpozioanelor organizate în domeniul de specialitate. În calitate de cercetători sunt membri ai unor granturi naționale și internaționale câștigate prin competiție, sunt autori și coautori la monografii, cursuri și îndreptare de lucrări practice de histologie, histopatologie și tehnică histologică  pentru studenții anilor I-III ai UMF Victor Babeș Timișoara, cu peste 70 de lucrări  publicate în extenso în tară și stăinătate, coautori sau prim autor și peste 300 de articole publicate în volume de rezumate ale unor manifestări stiințifice din țară și din străinătate.

 CURSURI POSTUNIVERSITARE ORGANIZATE

Anual, personalul SAP SCMUT organizează patru cursuri postuniversitare în colaborare cu diferite secții clincie ale SCMUT, unele cu participare ale unor specialiști în domeniu, din țară sau din străinătate, pe diverse teme de actualitate din patologia studiată (dermatite buloase, dermatite non-buloase, tumori de anexe cutanate, melanomul de la diagnostic la tratament, patologia tumorală a cavității bucale, patologia tumorală a tractului aero-digestiv superior, relația clinician – anatomopatolog, tehnică anatomo-patologică).

În plus, personalul SAP SCMUT a fost cooptat în comitetul de organizare a numeroase simpozioane, congrese și cursuri postuniversitare de diferite colective universitare din țară și străinătate:

November 2013 - The 5th National Symposium of Dermatopathology with International Participation, Iassy, Romania

October 18-20, 20012 - The 4th Symposium of the Romanian Society of Dermatopathology, From Inflammatory Dermatosis to Skin Tumor, Sibiu, Romania, ISBN 978-973-52-1270-4.

November 2011, The 3rd National Symposium of Dermatopathology with International Participation, Timisoara, Romania

November 2010, The 2nd National Symposium of Dermatopathology with International Participation - Skin Lymphoma: "A vision from gene to the clinic", Timisoara, Romania

May 24-26, 2012 – The Xth National Congress of Microscopic Morphology with International Participation, Timisoara, ISSN 2285-0856

2012- Classic and Modern in Angiogenesis and Lymphangiogenesis, Timișoara, Romania

2008 – The intraepithelial and borderline lesions in pathology, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

April 2007 – The cellular and molecular basis of the angiogenesis and lymphangiogenesis in normal and pathology. Implications in prognosis and tumor therapy, Timisoara, Romania

February 2007 - Pathology of the uterine cervix, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

2006 -  Histologie şi histopatologie orală şi maxilo facială cu referinţe clinice, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, România

November 2005 - Immunodermatopathology, Romanian Society of Dermatopathology, Timisoara, Romania

2004 – Actualities in Pathology, Timisoara, Romania

November, 2002 – Technique and Practice of Immunohistochemistry, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

2003 – “Criterii morfopatologice şi imunohistochimice în diagnosticul poztiv şi deferenţial al proceselor proliferative benigne şi maligne” în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, România

2002 – Clinical cytology, Timisoara, Romania

November 2001 – Clinical Cytology, Timisoara, Romania

April 2001 – Histology for pathologists. Histology of digestive system, Timisoara, Romania

1998 – Cytology, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

1997 – Immune Biology. Immune modulation, Timisoara, Romania

Protocoale de diagnostic si tratament

Înapoi