Serviciul Anatomie Patologică II

Adresa:

 Str.16 Decembrie 1989, nr. 22-24

Contact:


 

Sef sectie:

Dr. Moldovan Mihaela - Medic primar

Specialitati: Anatomie patologica

Personal:

Structura, dotari:

Spaţiul de lucru al serviciului nostru este reprezentat de:
 • o încăpere destinată citologiei;
 • o încăpere destinată citirii lamelor histopatologice;
 • o încăpere destinată recepţiei materialelor biopsice, orientării şi incluzionării pieselor biopsice, precum şi ca arhivă – histotecă;
 • o încăpere destinată tăierii blocurilor de parafină şi colorării şi montării lamelor histologice rezultate;
 • o încăpere destinată efectuării necropsiilor şi stocării la rece a cadavrelor;
 • o magazie.


Dotarea cu aparatură a serviciului este următoarea:
 • microtom manual – 1 buc;
 • termostat – 3 buc;
 • hotă de lucru – 1 buc;
 • frigidere – 2 buc;
 • trusă de colorare manuală – 1 buc;
 • microscop binocular – 2 buc;
 • computer cu imprimantă – 2 buc.

Se află în derulare în diverse stadii două proiecte cu cofintanţare de la Uniunea Europeană: „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenţă specializate în diagnosticul prenatal al malformaţiilor fetale în regiunea Timişoara-Vârşeţ”, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia şi respectiv „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara prin crearea unui Centru de cercetare medicală transnaţională privind impactul terapeutic şi de prevenire a cancerului şi a bolilor congenitale în perioada perinatală”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”, ce vor permite reabilitarea ca infrastructură de utilităţi a serviciului nostru, precum şi dotarea cu aparatură de ultimă generaţie, ultraperformantă:
 • Aparat de includere la parafină cu plită caldă şi plită rece;
 • Procesor automat de ţesuturi de tip carusel;
 • Microtom rotativ manual;
 • Aparat automat de colorare a lamelor histologice;
 • Trusă de colorare manuală a lamelor histologice, cu cuve şi capace – 3 buc;
 • Hotă de lucru pentru reactivi;
 • Aparat de aer condiţionat – 2 buc;
 • Microscop binocular Olympus cu cameră digitală de capturare a imaginilor.


Serviciile medicale furnizate de Serviciul de Anatomie Patologică II str. 16 Decembrie nr. 22-24 sunt reprezentate de:
 • Examen histopatologic pe piese operatorii chirurgicale;
 • Examen histopatologic al biopsiilor;
 • Citoamprentaj extemporaneu;
 • Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolaou;
 • Examen citologic al produselor lichidiene de puncţie sau aspiraţie;
 • Necropsie.
Înapoi