Serviciul Achizitii Publice, Contracte si Informatica

Adresa:

Serv. Achiziţii Publice, Contractare şi Informatică funcţionează în sediul Administraţiei  spitalului situat în Timisoara , Str Hector nr 1 , parter şi etaj II 

Contact:

Tel/fax .+40 256-221224 – la sediul Administratiei ;

Tel/fax .+40 256-200048 – la secretariatul unităţii ;

achizitiismtm@gmail.com

Structura, dotari:

Serviciul Achiziţii Publice, Contractare şi Informatică are ca obiective in principal :

  • Întocmirea  ROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE de : medicamente, materiale sanitare ,materiale de laborator, reactivi, materiale de intretinere, material gospodăresc, material moale , obiecte de inventar mijloace fixe (după caz), rechizite, dezinfectant şi altele.
  • Efectuează toate procedurile de achiziţie conform legii 98/2016
  • Întocmeşte contractele aferente achiziţiilor finalizate în SICAP
  • Monitorizează si administrează  reţeaua informatică a spitalului.

Număr de personal:

Total 8 angajaţi dupa cum urmează:  2 economisti IA spec. ; 1 economisti I; 1 referent specialitate ; 2 ingneri IT ; 2 operatori calculator;

Sef Serviciu

Economist I - Beatrice Jian

Sef birou:

Ec. Jian Beatrice


Înapoi