Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor vacante 27.11.2020