Comisii

Comisii

 
 1. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 2. DECIZIE NR. 3/03.01.2019
 3. DECIZIE NR. 3155/28.11.2018
 4. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA
 5. COMISIA NUCLEULUI DE CALITATE
 6. COMISIA DE EVALUARE A REALIZARII CERINTELOR IMPUSE DE NORMELE LEGALE IN VIGOARE
 7. COMISIA PENTRU STUPEFIANTE
 8. COMISIA PENTRU EVALUAREA APARATURII MEDICALE
 9. COMISIA DE CALITATE
 10. COMISIA MEDICAMENTULUI
 11. PERSOANA DE CONTACT CU INSPECTORATUL DE URGENTA
 12. COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC
 13. COMISIA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A INFECTIILOR NOSOCOMIALE
 14. RESPONSABIL CU COLECTAREA PERIODICA A RECLAMATIILOR SI PLANGERILOR PE SPITAL
 15. COMISIA DE INTERNARE NEVOLUNTARA
 16. PERSOANA DE CONTACT CU ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
 17. PERSOANA DE CONTACT CU COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
 18. RESPONSABIL CU INTOCMIREA, RIDICAREA SI EVALUAREA CHESTIONARELOR
 19. RESPONSABILI PENTRU GESTIUNEA COSTURILOR
 20. RESPONSABIL PRIVIND MONITORIZAREA CALITATII SERVICIILOR NEMEDICALE
 21. RESPONSABIL CU INDEPLINIREA PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA
 22. DECIZIE DE STABILIRE A RESPONSABILITATILOR PRIVIND CALITATEA SI RESPONSABIL ISO
 23. RESPONSABILI CU SECURITATEA PATRIMONIULUI
 24. RESPONSABILI CU GESTIONAREA STOCURILOR IN SPITAL
 25. CONSILIUL STIINTIFIC
 26. RESPONSABIL CU MONITORIZAREA CALITATII SERVICIILOR DE INGRIJIRE
 27. RESPONSABIL CU INLOCUIREA SI REVIZUIREA PERIODICA A PROTOCOALELOR DE AVERTIZARE SI INTERVENTIE
 28. RESPONSABILI BAZE DE DATE IN SPITAL
 29. COMISIA DE ANALIZA DRG
 30. INDRUMATORI PENTRU NOII ANGAJATI
 31. COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE IN SPITAL
 32. RESPONSABIL PENTRU COLECTAREA DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE
 33. COMISIA DE ALIMENTATIE SI DIETETICA
 34. COMISIA DE FARMACOVIGILENTA SI STRATEGIE TERAPEUTICA
 35. COMISIA SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
 36. CONSILIUL MEDICAL
 37. COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI
 38. COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA
 39. CONSILIUL ETIC
 40. COMISIA DE ETICA A CERCETARII STIINTIFICE MEDICALE
 41. COMISIA CONSULTATIVA
 42. RESPONSABIL RELATII CU PUBLICUL