Formulare tipizate

Formulare tipizate

Declaratie pe propria raspundere medici - Document in format PDF

Formular cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Document in format PDF

Formular reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma neprimirii informatiile solicitate in termenul legal - Document in format PDF (pentru cerere fara raspuns)

Formular reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in urma unui raspuns negativ - Document in format PDF (pentru cerere refuzata)

Chestionar de satisfactie a pacientilor - Document in format PDF

Chestionar de evaluare si satisfactie a pacientilor/apartinatorilor - Document in format PDF

Chestionar de satisfactie a angajatilor - Document in format PDF

Chestionar de satisfactie a pacientilor din ambulator - Document in format PDF