Clinica Obstetrica-Ginecologie I

Clinica Obstetrica-Ginecologie I

Adresa:

Str. 16 Decembrie 1989, nr.22 - 24 - în apropiere de Piaţa Sinaia, în vecinătatea Colegiului Bănăţean.

Acces: Linii tramvai 1, 2, 8 linie autobuz 33

Contact:

Poarta maternitate: 0256-491707

Programari ambulatoriu - 0256-491664

 

Secția Clinică de Obstetrică - Ginecologie I a fost înființată în anul 1947.

Conducerea a fost asigurată după cum urmează:

 • 1947 – 1973 – Prof. Dr. Dumitru Popescu.
 • 1974 – 1980 – Prof. Dr. Ioan I. Nubert
 • 1980 – 1984 – Prof. Dr. Proştean Cornel
 • 1984 – 1987 – Şef lucrări Dr. Munteanu Ioan
 • 1987 – 1988 – Prof. Dr. Proştean Cornel
 • 1988 – 2003 – Prof. Dr. Chiovschi Ştefan Ioan
 • 2003 – 2014 – Conf. Dr. Eugenia Tăurescu
 • 2014 – 2016 – Conf. Univ. Dr. Ioan Sas
 • 2016 până în prezent - Șef de lucrări Dr. Veronica Daniela Chiriac

 

În secție își desfășoară activitatea medici primari, specialiști, asistente medicale, infirmiere, registratori medicali și personal auxiliar care asigură pacientelor servicii medicale competente.

 

Sef sectie:

Dr. Chiriac Veronica Daniela - Medic primar

Specialitati: Obstetrica-ginecologie

Personal:

Structura, dotari:

Tarif de spitalizare, consultații, investigații:

Se aplică doar pacienţilor neasiguraţi şi sunt conforme cu tarifele practicate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Lista tarife servicii si analize medicale in format PDF

Structura secției, dotări:

Secția dispune de 40 de paturi și este structurată pavilionar;  B-dul 16 Decembrie 1989 desparte clădirile secției de Obstetrică de cea a Secției de Ginecologie.

Baza materială a secției este reprezentată de  cabinete de micii intervenții, săli de operații, laboratoare de biologie, biochimie, bacteriologie, citologie, anatomie patologică, radiologie, genetică, cabinete ecografie dotate cu ecografe performante şi un serviciu de endoscopie cuprinzând celioscopie şi histeroscopie diagnostică şi operatorie și explorări prenatale. Pentru buna desfășurare a procesului didactic dispunem de două săli de curs, una la subsol iar cealaltă situată la etajul I al clădirii, dotate cu calculatoare, videoproriectoare, ecrane pentru proiecții.

Servicii medicale asigurate:

Urmărirea sarcinilor normale și a celor cu risc (boli asociate sarcinii, complicații ale sarcinii.

Diagnostic prenatal

 • Depistarea ecografică precoce a malformațiilor fetale (11-14 săptămâni)
 • Ecografie pentru evaluarea morfologiei fetale, ecocardiografie fetală (18-22 săptămâni), ecografie Doppler
 • Diagnostic prenatal invaziv (Diagnostic genetic și terapie fetală intrauterină): puncție de vilozități coriale, amniocenteză, cordocenteză, transfuzie intrauterină
 • Protocol de conduită în hipotrofia fetală
 • Genetică medicală: Cariotip fetal și genitori, consult genetic

Asistența la naștere

 • Naștere naturală cu și fără analgezie peridurală
 • Naștere prin operație cezariană

Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor ginecologice benigne și maligne

 • Chirurgie clasică pe cale abdominală și vaginală
 • Laparoscopie
 • Histeroscopie
 • Colposcopie

Screening cancer col uterin

Uroginecologie

 • Chirurgia minim invazivă a prolapsului genital și a incontinenței urinare de efort

Analize medicale efectuate:

 • Grupa sanguină şi factorul Rh
 • Hemoleucograma
 • Testarea pentru boli cu transmitere sexuală (VDRL, Ac anti HIV şi AgHBS). Sifilisul (lues), HIV, Hepatita B
 • TSH
 • Sumar de urină
 • Examenul citologic Papanicolaou
 • Examenul bacteriologic al secreţiei vaginale
 • Test screening trim, I: Dublu test, trim, II: Tiplu test
 • Infecțiologie (TORCH), etc.

Proceduri efectuate:

 • Chiuretaj uterin prin aspirație și clasic
 • Chiuretaj biopsic
 • Puncție vaginală
 • Puncție aspirativă mamară
 • Biopsie cervicală
 • Videocolposcopie
 • Electrocauterizare
 • Cerclaj al colului uterin
 • Chirurgia colului clasic și electrorezecție cu ansă diatermică
 • Histerectomie totală clasică și laparoscopică
 • Anexectomie clasică și laparoscopică
 • Salpingectomie clasică și laparoscopică
 • Histeroscopie diagnostică și terapeutică
 • Laparoscopie diagnostică și terapeutică
 • Corecția incontinenței urinare după cele mai moderne metode
 • Amniocenteză, etc.

Exporări funcționale:

 • Ecografie morfologie fetală 3D/4D
 • Ecografie de sarcină (Doppler Color)
 • Ecografie cu sonda endovaginală
 • Radiografie
 • Histerosalpingografie, hidrotubație

Servicii medicale de excelență:

 • Diagnostic pre și postnatal al malformațiilor

Tipuri de spitalizare

 • Spitalizare continuă
 • Spitalizare de zi
 • Ambulatorul de specialitate

Invatamant medical:

Printr-o abordare modernă a procesului de învățământ, cadrele didactice din cadrul Disciplinei de Obstetrică – Ginecologie I, Departamentul XII, U.M.F. „Victor Babeș” Timișoara desfășoară activități specifice de învățământ medical cuprinzând cursuri și stagii practice pentru studenții anului VI Medicină Generală, secția română, engleză și franceză, Medicină Dentară, Fiziokinetoterapie și Asistență Medicală Generală. De asemenea  îndrumă și conduc lucrări de licență. Pentru instruirea studenţilor în activitatea practică şi deprinderea tehnicilor de bază în specialitate, aceştia sunt antrenaţi sistematic şi în activitatea din spital. De asemenea, pentru promovarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică, studenţii participă la şedinţe de comunicări ştiinţifice de referate şi prezentări de cazuri.

În cadrul pregătirii postuniversitare se organizează pentru medicii rezidenți, medicii specialiști și primari, activităţi de educaţie medicală continuă prin cursuri de specializare și de perfecționare, workshop-uri cu transmisiune live din sala de operație.

Preocupările ştiinţifice şi didactice abordează aspecte legate de dispensarizarea sarcinii, asistenţa la naştere, screeningul şi terapia cancerului genito-mamar, planning familial şi contracepţie, medicină materno-fetală, reproducere asistată  medical, endoscopie etc.

Proiecte:

Proiectul cu titlul: „Cooperare transfrontalieră în tratamentul infertilității feminine”, Acronim ACTIF, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania-Ungaria 2007 - 2013,  Prioritatea 2 „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul Major de Intervenţie „2.4 Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune", Acțiunea „2.4.2 Dezvoltare instituţională comună, coordonare, instruiri". Partener de proiect: Universitatea din Szeged, Facultatea de Medicină, Departamentul de Obstetrică Ginecologie. În cadrul acestui proiect pacientele sunt tratate de infertilitate de către o echipă comună româno-maghiară de medici experți în endoscopie ginecologică. De asemenea medicii vor beneficia de un program de formare profesională (instruire comună) în domeniul endoscopiei ca metodă de diagnostic și tratament a infertilității feminine.

Proiectul cu titlul: „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (IPA), axa prioritară 1 Dezvoltare economică şi socială, măsura 1.1 Sprijin pentru infrastructura economică şi socială regională/locală. Partener de proiect: Spitalul General Vârşeţ din Serbia. Acest proiect vizează reabilitarea şi dotarea unei clădiri situate la adresa Odobescu nr.1-3, şi reorganizarea acesteia ca Centru de excelenţă în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale (cabinete medicale, laborator, sală operaţii etc.).

Plan de dezvoltare:

 • Stabilirea de noi relații de colaborare și consolidarea celor actuale
 • Contiuarea modernizării secției și dotarea acesteia cu aparatură performantă
 • Continuarea temelor de cercetare științifică și suplimentarea lor cu teme de interes practic obstetrical cum ar fi: gravida cu uter cicatricial postoperație cezariană (dispensarizarea gravidei cu uter cicatricial, nașterea pe cale vaginală a gravidei cu uter cicatricial) sau ginecologic: tratamentul non chirurgical al fibromului uterin

Protocoale de diagnostic și tratament:

 1. Hipertensiunea indusă de sarcină
 2. Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie
 3. Conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh
 4. Boala tromboembolică în sarcină şi lăuzie
 5. Terapia menopauzei
 6. Sarcina ectopică
 7. Dezlipirea prematură de placentă normal inserată
 8. Ruptura prematură şi precoce de membrane
 9. Embolia cu lichid amniotic
 10. Hemoragiile severe în periodul III şi IV al naşterii pe cale vaginală
 11. Sarcina şi valvulopatiile
 12. Sarcina multiplă
 13. Infecţia HIV în sarcină
 14. Cancerul de col uterin
 15. Cancerul mamar
 16. Placenta praevia
 17. Ruptura uterină
 18. Lehuzia patologică
 19. Cancerul ovarian
 20. Cancerul de endometru
 21. Conduita în naşterea prematură
 22. Tocoliza
 23. Operaţia cezariană
 24. Asistenţa naşterii în prezentaţia pelvină
 25. Anemia feriprivă la gravidă
 26. Protocol de conduită pentru nașterile fiziologice. Prezentația craniană flectată, pe cale vaginală.
 27. Protocol de conduită pentru nașterea în prezentație pelviană
 28. Protocol de conduită pentru nașterile cu prezentații fetale nefiziologice (prezentația facială, frontală, bregmatică, umerală).

 

Copyright © 2010 - 2020 Toate drepturile rezervate Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. Dezvoltat de BlueSoft

Adresa: str. Hector nr.1 | E-mail: smtm@rdstm.ro | Telefon: 0256-221.553 | Fax: 0256-495.339