Serviciul de Aprovizionare si Transport

Adresa:

Serv.Aprovizionare -Transport functioneaza in sediul Administrativ al spitalului situat in Timisoara, Str Hector nr 1, Etaj II ;

Magazia de materiale sanitare si diverse functioneaza in Blv.16 Decembrie 1989 nr 22-24 , la demisolul cladirii in care functioneaza sectia Neonatologie a SCMUT;

Magazia de Alimente functioneaza in cladirea Clinicile Noi din Str Gh.Dima Nr.5 , la demisol.

Contact:

Tel/fax .+40 256-495414 – la sediulAdministrativ ;
Tel: +40  256 438 677 – la Magazia de Alimente ;
Tel. +40  2562 20 582 – la Magazia de Mat.sanitaresi diverse 

aprovizionaremunicipal@gmail.com
– la sediulAdministrativ ;
m.alimentesmtm@gmail.com – la Magazia de Alimente ;
magaziemunicipal@gmail.com– la Magazia de Mat.sanitare/ div. ;

Numar de personal:    

Total 24 angajati dupa cum urmeaza:  2 economisti 1 A spec.; 1 functionar ;1 referent specialitate; 1 achizitor ; 3 gestionari; 2 operatori calculator ; 6 muncitorinecalificati; 8 soferi .

Sef Serviciu:                

Economist 1A Specialist-  Gina Mangra
Tel.mobil: +40 748 88 44 80

Descrierea serviciului:

Serviciul aprovizionare – transport are ca obiective in principal :

  • Asigurarea aprovizionarii spitalului cu materialesanitare , de laborator , reactivi , materiale de intretinere, gospodaresti, material moale, obiecte de inventar si mijloace fixe (dupa caz), rechizite , dezinfectanti si altele fie in baza contractelor incheiate de catre celelalte departamente abilitate in acest sens ale SCMUT , fie prin achizitie directa in conf.cu legislatia privind achizitiile publice in vigoare;
  • Coordonează activitatea magaziilor de materiale sanitare/diverse si alimente ale spitalului, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a tuturor bunurilor achizitionate, în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;
  • Desfasoara diverse activitati de transport simanipulare de mancare, alimente si materiale diverse intre sectiile spitaluilui cu ajutorul soferilor si a  muncitorilor necalificati pe care il are in subordine;
  • Detine un parc auto format din 9 autoturisme cu ajutorul carora isi desfasoara zilnic activitatea.

 

Înapoi